Poznaj naszych prelegentów

Prof. dr hab. n. med.
Tomasz Gedrange

Ukończył studia na Oddziale Stomatologii Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie (Niemcy) oraz medycyny ogólnej w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po studiach był asystentem w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu im. Friedricha Schillera w Jenie. W 1996 roku obronił pracę doktorską (temat: „Badania wolnych rodników i peroksydacji lipidów po niedotlenieniu oraz ponownym dotlenianiu mózgu u noworodków prosiąt z prawidłową masą urodzeniową oraz wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrostu ciała”). Po ukończeniu studiów swoją wiedzę w dziedzinie ortodoncji zdobywał na licznych szkoleniach i stażach na całym świecie. W roku 2001 uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie ortodoncji. Od wielu lat prowadzi kursy i wykłady w dziedzinie ortodoncji oraz ortochirurgii. Był i jest organizatorem lub współorganizatorem wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Jest także laureatem licznych nagród za działalność naukową oraz dydaktyczną, między innymi Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (EOS), FDI World Dental Federation oraz Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie (DGZI). Jest autorem około 190 publikacji (PubMed) w międzynarodowych periodykach naukowych (IF 232,7; ma ponad 1800 cytacji w WoS; H-index 22), redaktorem 12 książek naukowych w językach niemieckim, angielskim i polskim. Kierownik i współwykonawca 17 projektów badawczych o łącznej sumie 3 500 000 €. Autor i współautor 12 patentów.

prof. 
Paul Clayton
farmakolog kliniczny, wykładowca uniwersytecki na Oxfordzie

kończył z wyróżnieniem specjalizację Farmakologia Medyczna na Uniwersytecie w Edynburgu, Był przewodniczącym Forum ds. Żywności i Zdrowia (Wielka Brytania) oraz starszym doradcą naukowym przy brytyjskim komitecie ds. Bezpieczeństwa leków.
Współpracuje z wiodącymi lekarzami i naukowcami klinicznymi w ośrodkach wiedzy klinicznej w wielu krajach, projektując i nadzorując badania przedkliniczne i kliniczne interwencji farmakologiczno – dietetycznych.

Autor wielu książek i publikacji na temat wpływu substancji zawartych w pożywieniu i ich wpływu na zachowanie i poprawę zdrowia, m.in.: „HealthDeffence, AftherAtkins oraz Avoiding the Pharmageddon”.

prof. dr hab.
Andrzej Frydrychowski
chirurg, specjalista medycyny holistycznej, akupunktury i fizjologii klinicznej

Prezes Zarządu TLMZ. Autor ponad 160 publikacji naukowych. Twórca unikalnego systemu do refleksoterapii zwanego „dr ANDREW” oraz unikalnej i nieinwazyjnej metody monitorowania zmian szerokości przestrzeni podpajęczynówkowej i amplitudy tętnienia powierzchni mózgu, służącej do wykrywania wczesnej fazy obrzęku mózgu. Medycyną holistyczną i refleksoterapią zajmuje się ponad 45 lat.

prof. dr hab.
Rafał Siciński

Wynalazca zmodyfikowanych witamin D o silnym i wybiórczym działaniu biologicznym, stwarzających nadzieję na ich zastosowanie w medycynie. Prof. Siciński opublikował ponad dziewięćdziesiąt artykułów w recenzowanych czasopismach, był promotorem dziesięciu doktorantów i kierował ponad czterdziestoma pracami magisterskimi. Prof. Siciński spędził ponad osiem lat na stażach naukowych w laboratorium prof. Hectora F. DeLuca na Wydziale Biochemii Uniwersytetu Wisconsin-Madison (USA). Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła w 1998 r. zastosowanie jednego z otrzymanych przez niego związków (paricalcitol), jako dożylnego leku podawanego dializowanym pacjentom z chroniczną niewydolnością nerek.

dr
Wanda Sicińska
dr n. chemicznych ze specjalnością fizykochemia organiczna

Obecnie jest emerytowanym pracownikiem Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, wieloletnim współpracownikiem prof. Andrzeja Kolińskiego z Wydziału Chemii UW. Była też wielokrotnym stażystą naukowym na Uniwersytecie Wisconsin-Madison (USA) na wydziałach medycznym, chemicznym i biochemicznym. Prowadziła badania strukturalne w chemii organicznej ze szczególnym uwzględnieniem spektroskopi NMR, IR, Ramana oraz UV

badania strukturalne białek ze szczególnym uwzględnieniem rezonansu magnetycznego i inżynierii genetycznej. Jest współautorem programów CCOMP i MSITE, dzięki którym mogła prowadzić badania. Jej dorobek naukowy, to między innymi: 52 artykuły w czasopismach o zasięgu miedzynarodowym.

dr
Jarosław F. Słoń
biolog ewolucyjny

Wykładowca na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest popularyzatorem wiedzy, autorem receptur suplementów diety i
konsultantem w Gabinecie Zdrowia Kampai oraz w kilku innych firmach branżowych.

dr
Jacek Borowicz
internista, lekarz chorób wewnętrznych

Wiceprezes Zarządu TLMZ. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista Densytometrii Klinicznej – Certyfikaty International Society for Clinical Densitometry, Certyfikat International Osteoporosis Foundation. W latach 1992-1997 asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych CMKP i Poradni Chorób Metabolicznych kości i Osteoporozy. Od roku 1997 prowadzi pracownie densytometrii i Poradnie Osteoporozy w licznych NZOZ na terenie Warszawy.

prof.
Marzena Dominiak
stomatolog, Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i członek Komitetu Edukacyjnego Światowej Federacji Dentystycznej FDI

Od 2008 roku jest kierownikiem Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada ponad 90 certyfikatów za kursy szkoleniowe z zakresu implantologii, regeneracji tkanek i periodontologii z renomowanych ośrodków z Polski i zagranicy . Członek międzynarodowego implantologicznego ośrodka badawczego, doradczej Międzynarodowej Rady Naukowej Firmy Proctel&Gamble. Jest autorką ponad 150 publikacji w krajowych i międzynarodowych periodykach naukowych. Jest redaktorem 5 książek naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także członkiem OSIS oraz Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji EAO, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

dr
Marek Ślusarski
ginekolog – położnik, endokrynolog

Członek Zarządu i Skarbnik TLMZ.

Ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku. Posiada certyfikat Natural Family Planning Medical Consultant i certyfikat Anti Aging.​

Pracuje w Instytucie Rodziny w Warszawie, gdzie pomaga niepłodnym parom bez używania tzw. „metod wspomaganego rozrodu”. Jest też uznanym konsultantem schorzeń endokrynologicznych i niepłodności.

dr
Witold Kowalewski
pediatra, specjalista medycyny społecznej i organizacji ochrony zdrowia

Specjalista WHO w zakresie med. społecznej i zdrowia publicznego (WHO Master In Social Medicine and Public Health). Konsultant w zakresie medycyny holistycznej, ozonoterapii i chelatacji. Sekretarz Zarządu TLMZ, członek Zarządu PTOzon, członek Rady Naukowej Instytutu Chorób Cywilizacyjnych. Autor książki „Karmienie piersią-wybór czy obowiązek”, wykładów i artykułów prasowych.